Søknad

Her kan du søke støtte fra J. E. Isbergs Fond. Vi behandler søknader fortløpende.Kriterier

Motivasjonen for søknaden

Vedlegg til søknaden

Prosess

Søknadene gjennomgås av administrasjon for vurdering mot fondets formål. Deretter blir søknaden behandlet i styret før endelig godkjenning.

Prosessen tar som regel 1-2 måneder.

Fyll ut søknad