Operasjon Ved

Operasjon Ved-Oslo er et humanitært samarbeidstiltak med formål om å hjelpe trengende i Oslo med brensel.

Om prosjektet

Vi vet at vinteren kan være lang og nådeløs i landet vårt. Mange eldre og vanskeligstilte innbyggere i Oslo bor i gamle og trekkfulle leiligheter som «sluker» brensel i fyringssesongen. Operasjon Ved-Oslo forsøker a hjelpe disse med et tilskudd til brenselforsyningen.

Operasjon Ved-Oslo er et humanitært samarbeidstiltak med formål om å hjelpe trengende i Oslo med brensel. På Etterstadsletta i Oslo foregår arbeidet med å klargjøre veden for utkjøring til kalde husstander. Cirka 25 frivillige entusiaster jobber på Etterstad.

Selve utkjøringen starter tidlig på høsten og varer til utpå ettervinteren. Midler til driften skaffes til veie ved bevilgninger fra kommunen og andre bidragsytere som firmaer organisasjoner og ikke minst private.

J.E. Isbergs Fond har blant annet bidratt til anskaffelse av en ny tømmerbil for henting av trevirke.

 

Les mer på Operasjon Veds nettside