Dissimilis

Dissimilis er en organisasjon som startet i 1982 med tanken å tilrettelegge kulturelle fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming.

Om prosjektet

Vår virksomhetside er: Skape livskvalitet for mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser gjennom å tilby kulturaktiviteter som gir positive opplevelser, mestring og anerkjennelse. Utvikle og formidle kompetanse gjennom undervisning og forestillinger i inn- og utland for et rausere og mer likeverdig samfunn.

 

Visjon: «Dissimilis flytter tanken på hva som er umulig».

 

Våre aktiviteter driftes av de tre organisasjonene Dissimilis Kompetansesenter, Dissimilis Norge og Dissimilis International.

Dissimilis Kompetansesenter: På Dissimilis kompetansesenter i Bærum gir vi et tilrettelagt kulturtilbud innen musikk, dans og teater.

Dissimilis Norge: Dissimilis Norge er en interesseorganisasjon som ivaretar medlemsgrupper i hele Norge.

Dissimilis Utland: Dissimilis Utland er et nettverk for Dissimilis medlemmer og samarbeidspartnere over hele verden.

 

Les mer på Dissimilis sin nettside.