Operasjon Ved

Operasjon Ved-Oslo er et humanitært samarbeidstiltak med formål om å hjelpe trengende i Oslo med brensel.
Operasjon Ved-Oslo arbeider med det formål å hjelpe eldre og uføre i Oslo med brensel. Vi holder til på Etterstad hvor ca. 25 pensjonister og frivillige klargjører veden.

WAYBACK

Wayback vil hjelpe de som kommer ut etter endt soning slik at de får en lettere overgang til samfunnet og ikke vender tilbake til kriminalitet og rus.
Wayback fokuserer på å koordinere forholdene mellom ulike instanser som NAV, utdannelsesinstitusjon, lege, rusomsorg osv. Dette gjør at overgangen til frihet blir tilrettelagt for den enkelte på hans og hennes egne premisser. Våre målsettinger er at innsatte som skal løslates får et bedre grunnlag til å bygge et krim- og rusfritt liv dersom man er motivert for det

Veien ut

Veien Ut er en ideell stiftelse som ble etablert i 2013. Veien Ut har primært fokus på rusbehandling, men engasjerer seg også i en rekke andre rusfrie aktiviteter og tiltak.
Stiftelsen Veien Ut bruker naturens positive effekt sammen med profesjonelle terapeuter for å hjelpe rusavhengige til å leve et varig rusfritt liv. J.E. Isbergs Fond har bidratt økonomisk til Veien ut.

Dissimilis

Dissimilis er en organisasjon som startet i 1982 med tanken å tilrettelegge kulturelle fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming.
Dissimilis har i over 30 år jobbet aktivt for at mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser skal ha en plass i det kulturelle landskap og i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker. Med dette ønsker vi å bidra til et rikere menneskesyn og et mer tolerant og åpent samfunn. Vårt arbeid og våre aktiviteter er forankret i et verdisyn hvor mangfold og kvalitet står som sentrale verdier, samtidig som vi skal tørre å være utfordrende og nyskapende. J.E. Isbergs Fond har bidratt økonomisk til Dissimilis.